Doświadczenie

Moje doświadczenie zawodowe

Usługi dla firm i organizacji

Od ponad 10 lat, głównie jako freelancer, świadczę usługi przede wszystkim doradcze
i szkoleniowe dla firm i organizacji. Pełniąc różne role – jako trener kompetencji miękkich, coach, konsultant lub menedżer projektów szkoleniowych byłem odpowiedzialny za realizację projektów m.in. dla takich klientów jak:

 • Dalkia Polska S.A.
 • Lenovo Technology
 • Hotel Senator S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Harvest Global
 • Widok 360
 • DOOR Group S.A.
 • Groupon Sp. z o.o.
 • TestMeToo Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Warszawski (w tym: Wydział Psychologii)
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Komenda Miejska Policji i Komisariat Policji I w Kielcach
 • Urzędy Wojewódzkie – Świętokrzyski i Podlaski
 • Urzędy Skarbowe – w Kielcach, Końskich, Białymstoku i Warszawie
 • Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
 • BK Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
 • BK Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Przedstawicieli ponad 70 innych przedsiębiorstw i organizacji – w ramach wykładów i szkoleń otwartych oraz indywidualnych sesji coachingowych

Ponadto, w ramach CATENA Training Centre kierowałem realizacją usług szkoleniowych m.in. dla następujących klientów:

 • Polfa Warszawa S. A.
 • Astellas Pharma sp. z o.o.
 • Koleje Czeskie sp. z o.o.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Autotest Polska sp. z o.o.
 • Cityboard Media sp. z o.o.
 • Babka Medica
 • Trans Kinetik s.c.
 • SLG Thomas International Poland Sp. z o.o.
 • SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A.

Jako niezależny specjalista podczas realizacji projektów współpracowałem m.in.
z następującymi firmami konsultingowymi i szkoleniowymi:

 • GoodFellows sp. z o.o.
 • The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK)
 • M4 Management Polska sp. z o.o.
 • Rocket Sales
 • Polski Instytut NLP
 • CC Innovation sp. z o.o.
 • Terra sp. z o.o.
 • Black Pearls sp. z o.o.
 • CU Profesja sp. z o.o.
 • Fundacja Instytut Innowacji
 • Fundacja Inkubator Technologiczny

Psychoterapia i coaching dla klientów prywatnych

Moje kształcenie w zakresie coachingu, psychoterapii i pomocy psychologicznej rozpocząłem ponad 10 lat temu. Cały czas staram się rozwijać swoją wiedzę
i umiejętności w tym zakresie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in.  w:

 • Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Polskim Instytucie NLP
 • Oddziale Dziennym Nerwic Szpitala WAT

oraz podczas kilkuletniej, superwizowanej własnej praktyki, w ramach której prowadzę psychoterapię i coaching dla osób dorosłych.
Od 2005 roku przeprowadziłem ponadto liczne warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych, dzieci i młodzieży.