Wykształcenie i kwalifikacje

Moje kwalifikacje zawodowe

Dyplom SWSP

Studia wyższe

Ukończyłem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, realizując specjalizacje z zakresu terapii systemowej oraz zarządzania zespołami i rekrutacji i selekcji kadr.

Chcąc uzupełnić swoją wiedzę psychologiczną o wykształcenie biznesowe, w 2010 roku ukończyłem ponadto studia podyplomowe Zarządzanie Procesowe wAkademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Szkolenia zawodowe

Psychoterapii uczyłem się przede wszystkim jako uczestnik 4-letniego Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii (NLPt) w Polskim Instytucie NLP, gdzie kształciłem się również w zakresie prowadzenie coachingu – w 2-letnim Studium Multi-Level Caochingu. Ukończyłem również szkolenia I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także wiele kursów i szkoleń u trenerów polskich i zagranicznych, m.in. z zakresu:

  • coachingu i prowadzenia szkoleń
  • psychoterapii i interwencji kryzysowej
  • zarządzania organizacją
  • negocjacji i mediacji

Organizacje

  • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – członek założyciel (w latach 2009-2013 – członek Komisji Rewizyjnej)
  • Polskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii – członek zwyczajny