Coaching

Coaching indywidualny i zespołowy

Prowadzę indywidualne i grupowe sesje coachingowe dla kadry menedżerskiej oraz pracowników wszystkich szczebli organizacji. Coaching to forma wsparcia ukierunkowana na zwiększenie efektywności w wybranym obszarze funkcjonowania pracownika lub zespołu. Może stanowić rozwinięcie procesu szkoleniowego, jako narzędzie utrwalenia zmiany, a także występować jako samodzielna forma oddziaływania.

Cele coachingu i tematy pracy

Celem coachingu może być zarówno zwiększenie efektywności działania Klienta (np. lepsze egzekwowanie terminowości od podległych pracowników)  jak i rozwiązanie problemu uniemożliwiającego prawidłowe działanie (np. przepracowanie konfliktu w zespole).  Tematyka pracy coachingowej jest bardzo zróżnicowana i zależy w dużej mierze od roli pełnionej przez Klienta. Wśród popularnych tematów pracy znajdują się m.in.:

  • rozwój umiejętności przywódczych
  • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji i z klientami
  • radzenie sobie z emocjami w sytuacjach trudnych
  • lepsza organizacja pracy
  • rozwiązywanie konfliktów w zespole
  • szeroko rozumiany wzrost wydajności, efektywności w działaniu
  • wypracowanie nowych rozwiązań
  • formułowanie celów i strategii

Forma i czas pracy

Coaching w organizacji odbywa się zazwyczaj w formie regularnych spotkań Klienta z coachem, podczas których wypracowywane są rozwiązania służące realizacji założonych celów coachingowych. Czas pomiędzy sesjami przeznaczony jest na wdrażanie zaplanowanych zmian i nowych działań. Alternatywną formą, w przypadku niektórych celów coachingowych, jest forma treningu on-the-job, podczas którego coach towarzyszy Klientowi podczas realizacji codziennych zadań, udzielając wskazówek i sugerując korzystne zmiany.
Okres współpracy ustalany jest indywidualnie i uzależniony od złożoności zakładanych celów zmiany.