Jak pracuję

W jaki sposób będzie wyglądać nasza współpraca

Przebieg realizacji usług, które oferuje staram się elastycznie dopasowywać do potrzeb
i oczekiwań Klienta. Wyróżnić jednak można kilka stałych punktów, których się trzymam:

1. Pierwszy kontakt

To moment, w którym wspólnie sprawdzamy czy chcemy ze sobą współpracować
i czy mogę Ci pomóc.

2. Ustalenie zakresu usługi

Określamy ramy naszej współpracy i moją ofertę dla Ciebie.

3. Przygotowania

Etap przygotowań różni się w zależności od rodzaju projektu – może być to złożona identyfikacja potrzeb szkoleniowych lub np. ustalenie celu i harmonogramu sesji coachingowych.

4. Realizacja usługi

Realizacja zamówionej dla Twojej firmy usługi

5. Podsumowanie

Zamknięcie projektu – podsumowanie prac i zaplanowanie ewentualnych dalszych działań.

6. Follow-up*

Chociaż jest to rozwiązanie opcjonalne, bardzo do niego zachęcam. Follow-up,
po kilku tygodniach lub miesiącach od zakończenia projektu pomaga utrwalić jego efekty
i wprowadzić niezbędne korekty.

*opcjonalnie