Szkolenia dla kadry

Szkolenia dla pracowników Twojej firmy

Prowadzę i organizuję szkolenia z zakresu wykorzystania dorobku psychologii w różnych kontekstach zawodowych, dla pracowników wszystkich szczebli organizacji. Wszystkie oferowane przeze mnie szkolenia są każdorazowo indywidualnie projektowane pod kątem specyficznych potrzeb organizacji, z którą współpracuję. Realizowane przeze mnie szkolenia można podzielić na 4 obszary tematyczne:

Menedżer i zespół

Szkolenia ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich i efektywne zarządzanie zespołem na co dzień i w sytuacjach kryzysowych. Przykładowe tematy szkoleń należących do grupy Menedżer i Zespół to:

 • Menedżer jako lider
 • Zarządzanie zespołem w obliczu zmian
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Zarządzanie w sytuacjach krytycznych

Komunikacja z klientem

Grupa szkoleń ukierunkowanych na wykorzystanie zasad efektywnej komunikacji w kontekście sprzedaży i obsługi klienta, adresowanych do osób zajmujących się budowaniem relacji z klientami w różnych kontekstach. Wśród proponowanych w tym obszarze tematycznym pozycji znajdują się m.in.:

 • „Trudny” klient
 • Sprzedawca jako doradca
 • Psychologia kontaktu z klientem
 • Negocjacje

Efektywność osobista

Szkolenia zorientowane na rozwój praktycznych kompetencji miękkich kadry wszystkich szczebli organizacji. Najpopularniejsze zagadnienia w tej grupie to:

 • Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wypalenie zawodowe – przyczyny i przeciwdziałanie
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Coaching i mentoring

Szkolenia ukierunkowane na rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu oraz mentoringu wewnątrz organizacji i wspierania procesu uczenia się kadr.

Inne zagadnienia

Dzięki współpracy z wieloma kompetentnymi trenerami oraz firmami szkoleniowymi mam możliwość dostarczenia Twojej firmie wsparcia również w innych obszarach. Skontaktuj się ze mną i powiedz czego potrzebujesz – ustalimy co mogę dla Ciebie zrobić.