Coaching osobisty

Coaching dla osób zainteresowanych zmianą w swoim życiu prywatnym lub zawodowym

Coaching osobisty, określany również jako life coaching, to forma pracy ukierunkowana na efektywną zmianę w wybranym aspekcie życia osobistego lub zawodowego. Adresowany jest do osób zainteresowanych rozwiązaniem konkretnego problemu
lub osiągnięciem celu w ściśle określonym obszarze.

Cele coachingu osobistego i tematy pracy

Celem coachingu osobistego jest osiągnięcie wymiernej zmiany w funkcjonowaniu
w określonym obszarze życia lub pracy zawodowej Klienta, w możliwie krótkim czasie. Często rolą sesji coachingowej jest szybkie przygotowanie do ważnego wydarzenia
lub realizacji przez Klienta wymagającego zadania, które do tej pory mogło stanowić
dla niego znaczący problem. Jako coach specjalizuję się przede wszystkim w pracy
z rozwojem umiejętności skutecznej komunikacji i budowaniem relacji z innymi ludźmi
oraz z radzeniem sobie ze stresem.  Tematy coachingu osobistego mogą być jednak bardzo różne i dotykać różnych sfer życia Klienta, a do najczęstszych, z którymi się dotychczas spotykałem należą:

  • radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych – np. rozmowa kwalifikacyjna, egzamin na prawo jazdy, wystąpienia publiczne, pełnienie nowej roli społecznej lub funkcji zawodowej,
  • skuteczna komunikowanie swojego stanowiska  – np. asertywność, negocjacje, przekonywanie,
  • nieśmiałość w różnych sytuacjach społecznych,
  • rozwiązywanie konfliktów w pracy i w domu,
  • planowanie swojej przyszłości i organizacja czasu,
  • poszukiwanie motywacji do działania,
  • efektywne uczenie się.

Lista tematów jest rzecz jasna znacznie dłuższa, a powyższe to, co prawda powszechne, ale jedynie przykłady.

Forma i czas trwania

Coaching to forma pomocy cechująca się dużą intensywnością pracy zarówno coacha,
jak i przede wszystkim Klienta; bardzo dynamiczna i angażująca. Czas trwania coachingu zależy od ilości i złożoności poruszonych tematów.  Najkrótszą, ale i najintensywniejszą, formułą pracy jest jednorazowe spotkanie,  stosowane zazwyczaj w sytuacji konieczności podjęcia szybkiej interwencji – np. przygotowanie do ważnej rozmowy czy egzaminu,
który ma odbyć się już następnego dnia.

Zazwyczaj, jeden,  precyzyjnie określony cel wymaga kilku sesji, rozłożonych w czasie. Zazwyczaj rekomenduję spotkania raz na dwa tygodnie, a okres pomiędzy sesjami przeznaczony jest na samodzielną pracę Klienta. Od jej intensywności w znacznej mierze zależy ostateczny czas trwania coachingu i jego efektywność.

Czas trwania pojedynczej sesji to zazwyczaj  ok90 lub 120 minut. W przypadku pojedynczej interwencji lub rzadszych spotkań, czas sesji może być dłuższy, jednak jest każdorazowo ustalany i dopasowany do potrzeb Klienta. Podobna zasada obowiązuje podczas tzw. sesji „w terenie”.

Jak przebiega praca

Coaching jest bogaty w różne formy i narzędzia pracy. Oprócz rozmowy, precyzyjnie skoncentrowanej na kluczowych aspektach poruszonego tematu, istotnym elementem są ćwiczenia i zadania do realizacji pomiędzy sesjami, stanowiące ważne narzędzie wdrożenia i utrwalenia zmian.

Sesje „w terenie” służą natomiast zazwyczaj treningowi istotnych dla Klienta umiejętności w naturalnym kontekście ich wykorzystywania.