Zasady współpracy

Podczas pracy z moimi Klientami stosuję kilka zasad

Niektóre z nich dotyczą głównie mnie jako terapeuty, jednak część to zobowiązanie leżące po obu stronach. Decyzja o rozpoczęciu współpracy oznacza dla mnie więc obopólną akceptację poniższych zasad:

Dyskrecja

Etyka zawodowa zobowiązuje mnie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Klientów. W praktyce oznacza to, że wszelkie informacje uzyskane podczas konsultacji są poufne i nie wolno mi ujawnić ich nikomu w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą. Szczególną sytuacją jest superwizja – czyli konsultowanie mojej pracy terapeutycznej z superwizorem w celu poprawy jej jakości, jednak nawet w tym przypadku nie dochodzi do ujawnienia danych klienta.
Wyjątkiem od powyższej zasady są 2 sytuacje, w których zwolniony jestem z zachowania tajemnicy i zobowiązany do podjęcia odpowiedniej interwencji:

  • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że mój Klient zagraża swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innej osoby
  • gdy Klient informuje mnie o popełnieniu przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego

Odpowiedzialność i uczciwość

Dokładam wszelkich starań, aby usługi przeze mnie świadczone spełniały przyjęte standardy jakości, dlatego stale rozwijam swoją wiedzę zawodową i w razie potrzeby konsultuję moją pracę z innymi specjalistami, aby dostarczyć Klientom odpowiednie wsparcie. Niekiedy oznacza to konieczność odmówienia współpracy z Klientem, kiedy uznam, że inna forma wsparcia będzie bardziej adekwatna. Z drugiej strony, staram się uświadamiać moim Klientom, że efekt naszej współpracy zależy co najmniej w połowie
od nich, a to oznacza, że oni również muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za proces terapii.

Poszanowanie granic

Podczas sesji psychoterapeuta zadaje Klientowi różnorodne pytania. Od czasu do czasu zdarza się, że udzielenie odpowiedzi, na któreś z nich jest zbyt bolesne lub krępujące. Zachęcam do otwartości, gdyż pomaga ona w realizacji celów terapii, ale w żadnym wypadku nie naciskam, jeśli Klient nie jest gotów do rozmowy na dany temat.
Każdy z nas ma prawo do zachowania swoich granic i głęboko wierzę, że prawo
to powinno być respektowane. Z tego również powodu podczas terapii mogą być zadawane jedynie pytania służące realizacji celów terapii. Podobna zasada odnosi się oczywiście do ćwiczeń i zadań terapeutycznych.

Punktualność i odwoływanie sesji

Zgodnie z praktyką przyjętą w większości podejść psychoterapeutycznych, a także z powodów organizacyjnych troszczę się o punktualne rozpoczęcie sesji. Spóźnienie się Klienta na umówioną sesję oznacza niestety jej skrócenie.
Odwołanie umówionej sesji jest możliwe i bezpłatne pod warunkiem poinformowania mnie najpóźniej na dzień przed spotkaniem. W przypadku odwołania sesji po tym terminie oczekuję, że Klient zapłaci za sesję.

Zaangażowanie

Podczas sesji jestem zawsze gotów zaoferować z mojej strony maksimum uwagi
i zaangażowania. Mam jednak zasadę, że nigdy nie staram się być bardziej zaangażowany w pracę na sesji niż mój Klient. Psychoterapia to proces oparty na współpracy, w której każda ze stron ma określoną rolę, więc bez rzetelnej pracy ze strony Klienta, moje zaangażowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.