Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych poszukujących wsparcia w rozwiązaniu swoich życiowych trudności oraz zainteresowanych własnym rozwojem osobistym. W pracy bazuję przede wszystkim na dwóch, pokrewnych ze sobą, podejściach terapeutycznych – neurolingiwistycznej psychoterapii i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Praca w tej formule jest ukierunkowanie na cel i kładzie nacisk na budowanie efektywnego, pożądanego sposobu funkcjonowania. Jednocześnie, pozwala na zachowanie świadomości  źródeł problemów i ich poszanowanie oraz zaobserwowanie i lepsze zrozumienie  procesów psychicznych stojących za dotychczasowym sposobem funkcjonowania.

Cele terapii i tematy pracy

Celem psychoterapii zazwyczaj będzie wypracowanie satysfakcjonującego sposobu funkcjonowania poprzez rozwiązanie zgłoszonych problemów, natomiast konkretne tematy pracy mogą być zróżnicowane. Najczęściej zgłaszanymi tematami, z którymi się spotykam są:

  • depresja, obniżony nastrój, smutek,
  • lęk,
  • nieumiejętność poradzenia sobie ze stresem,
  • trudność w relacjach interpersonalnych, problemy w związkach
  • nieśmiałość i niepewność w kontaktach z innymi ludźmi,
  • poczucie samotności,
  • trudności z motywacja, brak chęci działania lub radości z życia,
  • trudności z organizacją swojego czasu, snem lub rytmem dobowym,
  • radzenie sobie z traumatycznymi wydarzeniami.

Forma i czas trwania

Psychoterapia odbywa się w formie cotygodniowych, indywidualnych spotkań. Czas trwania całego procesu jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak zakres oczekiwanej zmiany, komfortowe tempo pracy, ilość poruszanych tematów itp. Terapia może więc trwać zarówno kilka tygodni – w przypadku węższego obszaru pracy, jak i kilkanaście miesięcy.  Po wstępnej konsultacji niekiedy umawiam się na określony okres terapii, po którym następuje czas na podsumowanie dotychczasowej pracy i podjęcie decyzji o jej kontynuacji.

Pojedyncza sesja trwa ok. 50 – 60 minut.

Jak przebiega praca

Pierwsze spotkania poświęcone są przede wszystkim rozpoznaniu problemu w jak najszerszym kontekście, doprecyzowaniu celów psychoterapii i ustaleniu zasad współpracy. Kolejne poświęcone są pracy nad rozwiązaniem zgłoszonych problemów i wprowadzeniem zmiany.
Podczas pracy najważniejszym narzędziem, które stosuję są pytania. Służą one zazwyczaj zmianie perspektywy spojrzenia na omawiane tematy, skłonieniu do refleksji, poszerzeniu zrozumienia zachodzących mechanizmów. Niekiedy stosuję różne ćwiczenia, np. wykorzystujące wyobraźnie lub zadania, w tym domowe, które pozwalają na zwiększenie skuteczności pracy.