Konsultacje psychologiczne

Konsultacje i doraźna pomoc psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to najczęściej jednorazowe spotkanie (niekiedy kilkukrotne) ukierunkowane na wstępne określenie problemów, z którymi boryka się Klient
i zaplanowanie możliwych form dalszej pracy. Podczas konsultacji ustalimy jakie najlepsze kroki należy podjąć w celu rozwiązania omawianych problemów. Może to być moment decyzji o rozpoczęciu psychoterapii, coachingu lub skorzystania z innej formy pomocy.

Konsultacja może również przybrać formę doraźnej pomocy psychologicznej, służącej lepszemu poradzeniu sobie z nagłą i poważną zmianą życiową lub sytuacją trudną emocjonalnie, np.:

  • utrata pracy,
  • diagnoza choroby,
  • konflikt z bliską osobą,
  • doświadczenie przemocy lub innego przestępstwa,
  • udział w innym, trudnym lub wymagającym wydarzeniu życiowym

Standardowo, jednorazowa konsultacja trwa do ok. 60 minut.