Zasady współpracy

Zasady, które stosuję prowadząc coaching

Coaching jest zazwyczaj uważany za mniej sformalizowaną i bardziej swobodną formę wsparcia niż np. psychoterapia. W pewnym sensie jest to prawda, natomiast również w coachingu przestrzegam kilku zasad, a niektóre spośród nich dotyczą również Klientów:

Dyskrecja

Etyka zawodowa zobowiązuje mnie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które otrzymuję od Klienta. Bardzo poważnie traktuję tę zasadę i nigdy nie dopuszczam
do sytuacji, w której zaufanie mojego Klienta mogłoby zostać zawiedzione.

Odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie

Coaching to współpraca oparta na relacji partnerskiej – zarówno coach, jak i Klient mają w niej ściśle określone role. Cel coachingu może zostać osiągnięty jedynie gdy każda ze stron bierze odpowiedzialność za swoją część pracy i uczciwie się w nią angażuje. Jestem w stanie intensywnie pracować na rzecz mojego Klienta, ale nigdy nie wykonam pracy za Niego.

Punktualność i odwoływanie sesji

Szanuję czas moich Klientów i oczekuję dokładnie tego samego. Dlatego proszę o punktualność. Oczekuję również, że Klient, który musi odwołać sesję, zrobi to najpóźniej
na dzień przed jej umówionym terminem. W przypadku nieodwołania sesji w tym czasie jest ona pełnopłatna.