Konsultacje telefoniczne

Telefoniczne konsultacje psychologiczne

Konsultacje telefoniczne to forma pomocy psychologicznej realizowanej zdalnie. Częstotliwość i czas trwania „spotkań” telefonicznych jest zazwyczaj identyczna
jak w przypadku tradycyjnych form pomocy psychologicznej i psychoterapii.
Rozwiązanie to adresowane jest przede wszystkim do osób, które nie mają możliwości uczestniczenia w spotkaniu na żywo, np.:

  • Polaków przebywających na stałe za granicą,
  • osób, w których miejscu zamieszkania nie ma fachowej pomocy psychologicznej,
  • osób niepełnosprawnych lub z innych względów nie mogących uczestniczyć w spotkaniu na żywo,
  • osób potrzebujących doraźnej konsultacji psychologicznej.

Konsultacje telefoniczne, ze względu na swoją ograniczoną formę, chociaż niekiedy wystarczające do osiągnięcia założonych celów, nie mogą jednak całkowicie zastąpić tradycyjnej psychoterapii. Osoby, które nie mają możliwości uczestniczenia w sesjach
w Warszawie zachęcam więc do skorzystania z pomocy psychoterapeutów przyjmujących w ich miejscach zamieszkania. W miarę mojej wiedzy odnośnie osób praktykujących
w danym mieście, staram się pomagać w wyborze psychologa/psychoterapeuty.